Koripalloliiton henkilö- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Koripalloliiton henkilö- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomen Koripalloliitto ry (”Koripalloliitto”) ja Probasket Oy (”Probasket”) käsittelevät Koripalloliiton lisenssijärjestelmään rekisteröityneiden, verkkokaupan asiakkaiden, koripallotapahtumiin lippuja ostaneiden sekä muiden sidosryhmäläisten ja asiakkaiden henkilö- ja asiakastietoja. Probasket on Koripalloliiton omistama yhtiö.

Koripalloliitto käsittelee lisenssipelaajien, -erotuomareiden, -valmentajien ja toimihenkilöiden henkilötietoja ensisijaisesti koripallon harrastamiseen ja pelaamiseen, sekä koripallon parissa toimimiseen liittyvien tehtävien toteuttamiseen.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Koripalloliiton ja Probasketin tai puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja. Palvelumme voivat kuitenkin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimia, emmekä vastaa näiden kolmansien osapuolten palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

1. REKISTERINPITÄJÄ 
Suomen Koripalloliitto ry

Posti- ja käyntiosoite:
Urheilupuistontie 3
02200 Espoo

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Suomen Koripalloliitto / Tietosuoja
Urheilupuistontie 3
02200 Espoo
office@basket.fi

3. REKISTERIN NIMI
Suomen Koripalloliiton henkilö- ja asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäljempänä täsmennetyllä tavalla. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilöiden lisenssirekisteröinti

 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, valmennusoikeus, ottelupöytäkirjat)
 • Koulutustiedot (esim. valmennus- ja erotuomarioikeus)
 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Sopimuksen noudattamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiimme perustuva henkilötietojen käsittely

 • Palvelun toteuttaminen, ostaminen ja tarjoukset
  • Toimitamme rekisteröidylle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut ja varmennamme asiakastapahtumia
  • Rekisteröidyn tekemiin ostoksiin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat lakisääteiset velvoitteet koskien mm. tuoteturvallisuutta, tuotteiden laatua ja peruutuksia tai palautuksia.

Oikeutettuun etuun perustuva henkilötietojen käsittely

 • Sisällöt ja niiden personointi
  • Tarjoamme rekisteröidyille mahdollisimman relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä hänen omalta alueeltaan.
  • Autamme verkkopalveluidemme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia.
 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
  • Lähetämme uutiskirjeen tilanneille määräajoin ajankohtaista koripalloasiaa sisältävän kohdistetun sähköpostin. Viesti sisältää koripalloperheelle eksklusiivisia sisältöjä ja etuja lain sallimissa rajoissa oikeutetun etumme perusteella. Rekisteröity voi myös liittyä postituslistallemme, jolloin tässä kohdassa mainittu käsittely perustuu hänen suostumukseensa.
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.
 • Asiakassuhteen hallinnointi, hoitaminen ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen ja asiakasviestinnän toteuttaminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen
 • Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelemme alla listattuja rekisteröidyltä saatuja ja asioinnin yhteydessä kertyneitä tietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön perustiedot, kuten:

 • nimitiedot
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • henkilöturvatunnus
 • sukupuoli
 • yhteystiedot (alle 15-vuotiaan osalta vanhemman yhteystiedot)
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
 • Jäsenseura

Rekisteröitymistiedot, kuten:

 • Uutiskirjeen tilaaminen
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten:

 • hankitut lisenssit
 • koulutus- ja osallistumistiedot
 • tuote- ja tilaustiedot
 • laskutus- ja maksutiedot
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • peruutustiedot

Rekisteröintitiedot, kuten:

 • Rekisteröintihistoria (esim. pelaajasiirrot)

Kilpailutiedot ja tilastoinnissa käytettävät tiedot, kuten:

 • Ottelut
 • Otteluissa tilastoitavat asiat esim. pisteet ja levypallot
 • Kasvattajaseura
 • Henkilön pituus ja paino
 • Henkilön kuva

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mukaan lukien tapahtumapaikan kulunvalvontajärjestelmän tiedot
 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
  • Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
  • Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista, esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • Rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 • Palkan-, palkkionmaksuun ja kilometrikorvauksiin liittyvät tiedot
 • Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. HENKILÖREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään lisenssin hankkimalla, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, internetin kautta, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
 • asioimisesta verkkokaupassa
 • Koripalloliiton käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä
 • erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön syöttäminä
 • Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista julkisista rekistereistä.

Voimme myös täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 4 mainittuja käyttötarkoituksia varten edellä mainittujen lähteiden avulla.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Suomen koripalloliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Verkkokaupan asiakkaiden ja lippuja ottelutapahtumiin ostaneiden henkilötietoja säilytetään aktiivisen asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen aktiivisuus määritellään esimerkiksi asiakkaan Koripalloliiton verkkopalveluissa asioinnin tai asiakkaan ja Koripalloliiton välisen yhteydenpidon perusteella. Pääsääntöisesti asiakassuhteen katsotaan päättyvän kahden vuoden kuluttua viimeisimmästä verkkokaupassa tehdystä tilauksesta taikka lippuostoksesta.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä Suomen Koripalloliitolla ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja käsittelevät pääsääntöisesti Koripalloliiton työntekijät ja luottamushenkilöt. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käytämme tapahtumien lipunmyynnissä kumppaniyritystä ja kaikki lipunostoihin liittyvät tiedot tallentuvat tällöin myös kumppaniyrityksen rekisteriin.

Emme lähtökohtaisesti luovuta, myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme kuitenkin pääsarjojen ottelutapahtumissa kerättyjä ottelutilastoja kolmansille osapuolille.

Jos kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö niin sallii, niin voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

11. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavanlaisia tietoja: vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat  ja vierailijan selain.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen koripalloliiton ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. SIJAINTITIEDOT

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaus erilaisista tavoista, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen koripalloliitto / Tietosuoja, Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen office@basket.fi. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo.

Henkilötietoja luovutetaan vain kirjallisesti tiedustelijan viralliseen kotipostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Koripalloliiton toimistosta, jolloin tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Huomioithan, että tietojen toimittaminen saattaa aiheuttaa taloudellisia kustannuksia, jotka peritään tarkastuspyynnön tehneeltä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse office@basket.fi.

Markkinoinnin kielto-oikeus ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse office@basket.fi.

Milloin tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä aina oikeus peruuttaa suostumuksensa, kuten mahdollinen suoramarkkinointisuostumuksensa lähettämällä suostumuksen peruuttamista koskeva viesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse office@basket.fi

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön 

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, ellei tietojen käsittely ole tarpeen lakiin tai Koripalloliiton kilpailusääntöihin perustuvan velvoitteen vuoksi tai muiden rajoitettujen syiden vuoksi. Tietojen poistoa koskeva pyyntö tulee tehdä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse office@basket.fi. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse office@basket.fi.

14. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

15. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.